Pavol IV. (28.6.1476 – 18.8.1559)

Pavol IV., pôvodným menom Giovanni Pietro Carafa, bol od 23. mája 1555 až do svojej smrti rímskym pápežom. Je autorom prvého centrálne platného indexu zakázaných kníh Index librorum prohibitorum, ktorý v roku 1559 vyšiel v Ríme, Benátkách, Janove, Bologni a v Avignonu a ktorý neustále doplňovaný, platil niekoľko ďalších storočí. Pochádzal z Neapolského kráľovstva a …

Oliviero Carafa (10.03.1430 – 20. 01. 1511)

Oliviero Carafa sa stal v roku 1458 arcibiskupom Neapola. Pápež Pavol II. ho 18.septembra 1467 menoval kardinálom (titulárny kostol Sant’Eusebio). V roku 1472 bol ako admirál poverený pápežom Sixtom IV. velením flotily, s ktorou po niekoľkých rokoch bojov s Turkami dobyl Smyrnu a prístav Satalia v severnej Afrike. Cafara bol mecenášom architektúry v Neapole a …

Krutí šľachtici Caraffovci

Giovanni Pietro Caraffa pochádzal zo vznešenej šľachtickej rodiny v Neapolskom kráľovstve. Mal drsné, surové až násilnícke spôsoby. Ako 78 ročný sa po búrlivých škriepkach kardinálov stal 23. mája 1555 pápežom Pavlom IV. Na pápežský stolec sv. Petra v Ríme zasadol človek, ktorý bol neústupčivý, ukrutný a neoblomný. Treba podotknúť, že to bolo v čase, keď …