Vincenzo Carafa (5.Máj 1585 – 6.Jún 1649)

Vincenzo Carafa sa narodil v Andrii (Taliansko), v grófskej rodine z Montoria a bol príbuzným pápeža Pavla IV. Do Tovaryšstva Ježišovho vstúpil 4. októbra 1604 a vo veku šesťdesiat rokov bol zvolený za generálneho predstaveného. Zomrel o štyri roky neskôr.

Vincenzo Carafa

Vyučoval filozofiu a riadil hlavné sídlo spoločnosti v Neapole. V roku 1635 vydal svoje dielo Fascetto di Mirra (zväzok myrhy), ktoré bolo preložené do viacerých jazykov. Je autorom niekoľkých ďalších asketických diel, ako napríklad Cammino del Cielo, Cittadino del Cielo, Il Peregrino della terra, Idea Christiani hominis a Il Serafino, všetky napísal ešte pred jeho zvolením. Písal pod menom Aloysius Sidereus.

Jeho jediným známym spisom ako generálneho predstaveného okrem osobnej korešpondencie je list adresovaný všetkým jezuitom: De mediis Conservandi primævum spiritum Societatis (prostriedky na zachovanie primitívneho ducha Tovaryšstva).

V roku 1648 Carafa povolal štyridsaťročného Daniella Bartoliho z jeho potulných aktivít kazateľa po Taliansku do Casa Professa (Rím) na stále miesto oficiálneho historika jezuitského rádu. Foliové zväzky jeho Istoria della Compagnia di Gesù sa začali objavovať v roku 1650. Bartoli krátko po Carafovej smrti v roku 1649 napísal a vydal životopis neapolského generála. Zahŕňa epizódu Bartoliho stroskotania lode počas búrke pri ostrove Capri v roku 1646 a jeho následné zotavenie sa v Neapole.

Jeho krátke funkčné obdobie sa krylo so začiatkom kontroverzie s jansenistickými teológmi a problémami s Palafoxom, biskupom z La Puebla. Veľký škandál vypukol v Španielsku kvôli neúspešným obchodným špekuláciám brata koadjútora a vo Francúzsku kvôli otvorenému odpadlíctvu od kalvinizmu, ale mučeníctvo Isaaca Joguesa, Brébeufa, Nevilla a ďalších v Kanade a Anglicku ukázalo, že starodávna horlivosť Tovaryšstva sa neuvoľnila.

Podľa St Louis de Montfort v knihe True Devotion to Mary, Carafa nosil okolo nôh železnú okovu na znak jeho otroctva Ježišovi.

Na návrh otca Carafu bolo ustanovené Bratstvo Bona Mors. Zomrel v Ríme vo veku 64 rokov.