Radnica v Prešove

Radnica stredovekého Prešova stála pôvodne na inom mieste. Bola to samostatne stojaca dvojpodlažná kamenná budova, postavená južne od farského kostola, niekde na mieste dnešného parku s pomníkom Červenej armády. V priebehu 17. storočia ju však magistrát z neznámych dôvodov (pravdepodobne poškodenie počas požiarov) opustil a presťahoval sa do objektu, ktorý slúži tomuto účelu dodnes. Presná …

Caraffova väznica

Caraffova väznica je neskorogotická stavba zo začiatku 16. storočia, zakončujúca budovu dnešnej mestskej radnice. Ide o jednu z mála zachovaných gotických pamiatok v Prešove. Budova bola postavená v r. 1504 – 1509 na pozemku člena mestskej rady maliara Petra Molera, ktorého dom na Hlavnej ulici mesto odkúpilo a adaptovalo na mestskú vináreň. Budova slúžila vinárni …

Antonio Caraffa (12.8.1642 – 6.3.1693)

Antonio von Caraffa sa narodil v roku 1642 v Neapole v bohatej šľachtickej rodine. Od svojich predchodcov nadobudol vlohy a vo veľkej miere ho formovalo aj prostredie a tradície rodu. Stal sa z neho fanatik oddaný katolíckej cirkvi a chorobne nenávidel jej odporcov, najmä protestantov. Stal sa členom rytierskeho rádu Johanitov a v roku 1665 …

Francesco Maria Carafa (1580-1642)

Francesco Maria Carafa (zomrel 1642) bol taliansky šľachtic, 5. vojvoda z Nocery, a Rytier Rádu Zlatého Rúna, bol vicekráľom Aragónu a Navarry a vojenský veliteľ veliaci vojakom loajálnym španielskemu kráľovi Fiilipovi IV. Carafa bol ženatý s Annou Pignatelli, Markízou z Belmonte a neskôr s Giovannou Ruffo. V roku 1610, zmenil držbu svojich pozemkov, predajom spoločenstva …

Index librorum prohibitorum

Index librorum prohibitorum („Zoznam zakázaných kníh“) bol v rokoch 1559–1966 oficiálny zoznam publikácií, ktoré katolícká cirkev veriacim zakazovala čítať. Jednalo sa o spisy, ktoré mohli poškodiť vieru alebo mravy veriacich, teda o publikácie amorálne a o knihy odporujúce katolíckej vierouke a mravouke. Kresťanská cirkev už od svojho zrodu bojovala proti názorom a knihám, ktoré sa …

Bazilika Panny Márie nad Minervou

Santa Maria sopra Minerva je bazilikálny kostol v Ríme. Stojí na malom námestí Minerva blízko Pantheonu, v oblasti Campus Martius, v rione Pigna. Je to jediný gotický kostol v Ríme, ktorý nebol v baroku prestavaný a dlho bol ústredím dominikánskeho rádu. V kostole je pochovaná sv. Katarína Sienska a maliar Fra Angelico. V priľahlom kláštore …

Pavol IV. (28.6.1476 – 18.8.1559)

Pavol IV., pôvodným menom Giovanni Pietro Carafa, bol od 23. mája 1555 až do svojej smrti rímskym pápežom. Je autorom prvého centrálne platného indexu zakázaných kníh Index librorum prohibitorum, ktorý v roku 1559 vyšiel v Ríme, Benátkách, Janove, Bologni a v Avignonu a ktorý neustále doplňovaný, platil niekoľko ďalších storočí. Pochádzal z Neapolského kráľovstva a …

Oliviero Carafa (10.03.1430 – 20. 01. 1511)

Oliviero Carafa sa narodil 10. marca 1430 v Ríme ako tretie so siedmych detí Francesca, pána Torre del Greca, Portici a Resiny v barónskom paláci Torre del Greco. Pre cirkevnú kariéru ho predurčil jeho strýko Diomede, gróf z Maddaloni, po ktorom sa stal nástupcom vo vedení rodiny. Oliviero počas svojho života nazhromaždil značné množstvo cirkevných …

Krutí šľachtici Caraffovci

Giovanni Pietro Caraffa pochádzal zo vznešenej šľachtickej rodiny v Neapolskom kráľovstve. Mal drsné, surové až násilnícke spôsoby. Ako 78 ročný sa po búrlivých škriepkach kardinálov stal 23. mája 1555 pápežom Pavlom IV. Na pápežský stolec sv. Petra v Ríme zasadol človek, ktorý bol neústupčivý, ukrutný a neoblomný. Treba podotknúť, že to bolo v čase, keď …