Bazilika Panny Márie nad Minervou

Santa Maria sopra Minerva je bazilikálny kostol v Ríme. Stojí na malom námestí Minerva blízko Pantheonu, v oblasti Campus Martius, v rione Pigna. Je to jediný gotický kostol v Ríme, ktorý nebol v baroku prestavaný a dlho bol ústredím dominikánskeho rádu. V kostole je pochovaná sv. Katarína Sienska a maliar Fra Angelico. V priľahlom kláštore bolo od roku 1288 rádové štúdium.

Bazilika Santa Maria sopra Minerva

Bazilika získala svoje meno tak, že je ako mnoho ranokresťanských bazilík, postavená priamo na (sopra) zrúcaninách chrámu zasväteného bohyni Minerve. Za strohou fasádou je veľký trojlodný priestor s krížovou klenbou zdobenou červenými rebrovaním a modrým pozadím s pozlátenými hviezdami. V 19. storočí prebehla rekonštrukcia v novogotickom štýle.

Detaily zničenia Minervinho chrámu, postaveného Pompejom okolo roku 50 p. n. l. nie sú známe, pravdepodobne bol vyplienený barbarmi. Rímske pozostatky je možné nájsť v krypte, ktorá bola súčasťou prvého kresťanského chrámu Panny Marie, ktorý postavili grécky mnísi v 8. storočí. Okolo roku 1260 pápež Alexander IV. (1254-1261) kostolík predal bratom kazateľom Dominikánskeho rádu, ktorí prišli od Sv. Sabiny na Aventine. Dominikáni chrám i s kláštorom vlastní dodnes, zatiaľčo rozsiahla knižnica Biblioteca Casanatense bola zoštátnená.

Dvaja talentovaní dominikánski mnísi, Fra Sisto Fiorentino a Fra Ristoro da Campi, ktorí pracovali už na stavbe kostola Santa Maria Novella vo Florencii, začali so stavbou súčasnej budovy v roku 1280, behom pontifikátu Mikuláša III.. Trojlodná bazilika bola dokončená v roku 1370. Rekonštrukciu previedli Carlo Maderno a ďalší architekti. Kostol získal barokovú fasádu, ale v 19. storočí bol prestavaný v stredovekom štýle (regotizovaný). Dochovali sa neskoro gotické portály dvoch vchodov z 15. storočia.

V kostole je pochované telo svätej dominikánky Kataríny ze Sieny, iba hlava bola ponechaná v kostole San Domenico v Siene. Jej náhrobok je pred hlavným oltárom. V severnej časti priečnej lode je pod sakristiou na požiadanie prístupná miestnosť, kde podľa legendy sv. Katarína v roku 1380 zomrela (v skutočnosti zomrela v susednom dome a pod sakristiu boli prenesené len niektoré kamenné fragmenty). V roku 1637 dal interiér zrekonštruovať kardinál Barberini. Fresky od Antoniazza Romana, ktoré zdobili pôvodné steny, sa však nezachovali.

Pred vybudovaním San Giovanni dei Fiorentini bola Minerva kostolom Florenťanov, a preto je miestom posledného odpočinku mnohých prelátov, šľachticov a občanov pochádzajúcich z tohoto toskánskeho mesta.

Sakristia bola miestom dvoch konkláve. Prvá v marci 1431, zvolila pápeža Eugena IV., druhá v marci 1447 Mikuláša V.. V gotickom konvente, vybudovanom v rokoch 1280 – 1330 sídlilo od roku 1288 rádové štúdium teológie, neskôr tiež Kongregácia sv. Offícia a konali sa tu inkvizičné súdy. Miestnosť, kde sa v roku 1633 konal proces s Galileom Galilei, se nazýva Galileov sál.

Caraffova kaplnka

Hlavné umelecké diela:

 • Socha vzkrieseného Krista s krížom a pútnickou palicou (Cristo della Minerva, 1521), z carrarského mramoru vytesal Michelangelo ako ilustráciu príbehu Quo vadis
 • Kaplnka sv. Dominika (v ľavej časti priečnej lode) – zázračný obraz sv. Dominika namaľoval Fra Angelico, rovnako ako nedávno objavené fragmenty fresiek v pravej bočnej lodi
 • Oltár v pravej bočnej lodi: obrazy Zvestovania a Nanebovzatia Panny Marie (1485) namaľoval Antoniazzo Romano
 • Kaplnka Aldobrandini (v pravej bočnej lodi) architektúra Carlo Maderno, Giacoma della Porta a Girolamo Rainaldi, malby Federico Barocci
 • Kaplnka Caraffa (v pravej časti priečnej lode): fresky z roku 1489 namaľoval Fra Filippino Lippi, náhrobok pápeža Pavla IV. z rodu Caraffa vytesal Pirro Ligorio (1559)
 • Kaplnka pápežov (v ľavej časti priečnej lode) – Náhrobok pápeža Urbana VII.
 • Kaplnka vľavo od hlavného oltára: Náhrobok maliara Fra Angelica, dosku s reliéfom postavy vytesal Isaia da Pisa (1455)
 • V krížení vľavo je pochovaný sochár Andrea Bregna
 • Náhrobok Guillauma Duranda, pripisovaný Giovanni di Cosmovi (1296)
 • Pamätník Márie Raggi, vytesal Gian Lorenzo Bernini (1643)
 • Vľavo pri vchode: Náhrobok Francesca Tornabuoni (1480), od Mina da Fiesole