Vincenzo Carafa (5.Máj 1585 – 6.Jún 1649)

Vincenzo Carafa sa narodil v Andrii (Taliansko), v grófskej rodine z Montoria a bol príbuzným pápeža Pavla IV. Do Tovaryšstva Ježišovho vstúpil 4. októbra 1604 a vo veku šesťdesiat rokov bol zvolený za generálneho predstaveného. Zomrel o štyri roky neskôr. Vyučoval filozofiu a riadil hlavné sídlo spoločnosti v Neapole. V roku 1635 vydal svoje dielo …

Michele Carafa (28.11.1787 – 26.7.1872)

Michele Carafa, celým menom Michael Henry Francis Aloisio Vincence de Paul Carafa Colobrano, (28. novenmber 1787 Neapol – 26. júl 1872 Paříž) bol taliansky hudobný skladateľ a vojak. Bol druhým synom Johna Carafa, princa Colobrano a vojvodu Alvito. Michele získal solídne hudobné vzdelanie a v roku 1802 zložil svoju prvú operu Il Fantasma, ktorá bola …

Radnica v Prešove

Radnica stredovekého Prešova stála pôvodne na inom mieste. Bola to samostatne stojaca dvojpodlažná kamenná budova, postavená južne od farského kostola, niekde na mieste dnešného parku s pomníkom Červenej armády. V priebehu 17. storočia ju však magistrát z neznámych dôvodov (pravdepodobne poškodenie počas požiarov) opustil a presťahoval sa do objektu, ktorý slúži tomuto účelu dodnes. Presná …

Súsošie Immaculaty v Prešove

Dominantou severnej časti námestia je obnovené barokové súsošie Immaculaty, obklopené parčíkom, Prešovčanmi nesprávne nazývané Trojica. Tragické následky pre protestantskú šľachtu v druhej polovici 17.storočia v Uhorsku malo protihabsburgské povstanie vedené mladým magnátom Imrichom Tökölym (narodil sa v roku 1757 v Kežmarku) proti Rakúsku a jeho cisárovi Leopoldovi I (1657-1705). Tököly podporovaný Tureckom a Francúzskom ovládol …

Caraffova väznica

Caraffova väznica je neskorogotická stavba zo začiatku 16. storočia, zakončujúca budovu dnešnej mestskej radnice. Ide o jednu z mála zachovaných gotických pamiatok v Prešove. Budova bola postavená v r. 1504 – 1509 na pozemku člena mestskej rady maliara Petra Molera, ktorého dom na Hlavnej ulici mesto odkúpilo a adaptovalo na mestskú vináreň. Budova slúžila vinárni …

Antonio Caraffa (12.8.1642 – 6.3.1693)

Antonio von Caraffa sa narodil v roku 1642 v Neapole v bohatej šľachtickej rodine. Od svojich predchodcov nadobudol vlohy a vo veľkej miere ho formovalo aj prostredie a tradície rodu. Stal sa z neho fanatik oddaný katolíckej cirkvi a chorobne nenávidel jej odporcov, najmä protestantov. Stal sa členom rytierskeho rádu Johanitov a v roku 1665 …

Francesco Maria Carafa (1580-1642)

Francesco Maria Carafa (zomrel 1642) bol taliansky šľachtic, 5. vojvoda z Nocery, a Rytier Rádu Zlatého Rúna, bol vicekráľom Aragónu a Navarry a vojenský veliteľ veliaci vojakom loajálnym španielskemu kráľovi Fiilipovi IV. Carafa bol ženatý s Annou Pignatelli, Markízou z Belmonte a neskôr s Giovannou Ruffo. V roku 1610, zmenil držbu svojich pozemkov, predajom spoločenstva …

Index librorum prohibitorum

Index librorum prohibitorum („Zoznam zakázaných kníh“) bol v rokoch 1559–1966 oficiálny zoznam publikácií, ktoré katolícká cirkev veriacim zakazovala čítať. Jednalo sa o spisy, ktoré mohli poškodiť vieru alebo mravy veriacich, teda o publikácie amorálne a o knihy odporujúce katolíckej vierouke a mravouke. Kresťanská cirkev už od svojho zrodu bojovala proti názorom a knihám, ktoré sa …

Bazilika Panny Márie nad Minervou

Santa Maria sopra Minerva je bazilikálny kostol v Ríme. Stojí na malom námestí Minerva blízko Pantheonu, v oblasti Campus Martius, v rione Pigna. Je to jediný gotický kostol v Ríme, ktorý nebol v baroku prestavaný a dlho bol ústredím dominikánskeho rádu. V kostole je pochovaná sv. Katarína Sienska a maliar Fra Angelico. V priľahlom kláštore …