Oliviero Carafa (10.03.1430 – 20. 01. 1511)

Oliviero Carafa sa stal v roku 1458 arcibiskupom Neapola. Pápež Pavol II. ho 18.septembra 1467 menoval kardinálom (titulárny kostol Sant’Eusebio). V roku 1472 bol ako admirál poverený pápežom Sixtom IV. velením flotily, s ktorou po niekoľkých rokoch bojov s Turkami dobyl Smyrnu a prístav Satalia v severnej Afrike.

Cafara bol mecenášom architektúry v Neapole a Ríme.

V posledných rokoch života počas pontifikátu pápeža Júlia II, bol Carafa považovaný za múdreho radcu cirkvi. Zomrel 20. januára 1511. Jeho hrob je v Carafovej kaplnke v Bazilike Panny Márie nad Minervou v Ríme.